späť na úvod
Uvažujete nad založením alebo kúpou novej firmy?
Nechcete platiť ani cent navyše?
S nami založíte Vašu firmu jednoducho a rýchlo.
Zaloziť firmu teraz!

Zakladanie a.s.

Uvažujete nad založením alebo kúpou novej firmy? Nechcete platiť ani cent navyše?

Ak áno, ste na správnom mieste.
S nami založíte Vašu firmu jednoducho a rýchlo:

  1. Vyplňte úvodný formulár.
  2. Počkajte na telefonát nášho pracovníka (overenie/doplnenie údajov).
  3. Podpíšte potrebné dokumenty.
  4. Počkajte na zápis Vašej novej spoločnosti a úspešne podnikajte!

Akciovú spoločnosť Vám založíme a následne necháme zapísať do obchodného registra do 10-15 pracovných dní.
Konečná cena za založenie akciovej spoločnosti je 1789,- €.
V tejto cene sú zahrnuté:

  • náklady na vydanie 5 živnostenských listov, ktoré obsahujú predmety podnikania
  • notárske poplatky za vypracovanie spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice
  • notárske poplatky za osvedčenie podpisov
  • súdny poplatok za podanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra
  • registrácia na daňovom úrade

zalozit firmu teraz

Odoslatím formulára dávam súhlas spoločnosti Profinam, s. r. o. na spracovávanie mojich osobných údajov v zmysle §7 ods.1 a 2 zák. 428/2002 Z.z. v rozsahu tohto formulára za účelom založenia spoločností. Súhlasím, aby boli moje osobné údaje spracovávané v informačnom systéme spoločnosti Profinam, s. r. o. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Referencie

© Copyright 2009 Profinam, s.r.o. | Piaristická 10, 949 01 Nitra created by studio1 | reklama a dizajn