späť na úvod
Uvažujete nad založením alebo kúpou novej firmy?
Nechcete platiť ani cent navyše?
S nami založíte Vašu firmu jednoducho a rýchlo.
Zaloziť firmu teraz!

Predaj "Ready Made" spoločností

Výhody kúpy „ready made“ spoločnosti:

 1. získanie firmy do 24 hodín
 2. možnosť podnikať okamžite po získaní firmy (uzatvárať zmluvy, vystavovať faktúry...)
 3. jednoduchosť a rýchlosť procesu prevodu
 4. garancie kúpy „čistej“ spoločnosti

Všetky predávané spoločnosti:

 • sú spoločnosti zapísané v Obchodnom registri - majú vlastné IČO
 • sú registrované pre daň z príjmu resp. dph (podľa požiadaviek)
 • sú založené výhradne za účelom predaja
 • garantujeme, že nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky
 • nevykonávali žiadnu činnosť
 • ich základné imanie je splatené v celom rozsahu
 • sú pripravené na rýchly prevod

Postup pri kúpe „ready made“ spoločnosti:

Jednoducho a rýchlo Vám odpredáme podiel k novej spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom administratívne zabezpečíme celý proces:

 1. Kontaktujte nás a povedzte nám Vaše požiadavky (predmety činnosti, dĺžka existencie, výška základného imania....)
 2. Na základe Vašich predstáv Vám predložíme zoznam spoločností, ktoré spĺňajú Vaše požiadavky.
 3. Vyberiete si vhodnú spoločnosť, uhradíte rezervačnú zálohu 199 € a pošlete požadované údaje potrebné k vypracovaniu dokumentácie.
 4. My vypracujeme doklady potrebné k uskutočneniu prevodu obchodného podielu, ktoré Vám obratom zašleme. (už po podpise dokumentov môžete konať za spoločnosť)
 5. Podpíšete doručené dokumenty, uhradíte zostávajúcu časť zmluvnej ceny a zašlete dokumenty späť (priložená odpovedná zásielka).
 6. Zostávajúce administratívne činnosti zabezpečíme My.

Cena

Predajná cena „ready made“ spoločností závisí od viacerých faktorov (dĺžka podnikania, činnosti podnikania, registrácia na DPH...) a pohybuje sa od 769 €.

Referencie

© Copyright 2009 Profinam, s.r.o. | Piaristická 10, 949 01 Nitra created by studio1 | reklama a dizajn