Kompletný prehľad nákladov na založenie sro (príklad: 5 živností a 1 spoločník)

Kroky pri založení sro bez nás - našich služieb
(Vy základáte sro sami)
All inclusive (rýchlosť a úspora času)
1. Konzultácia právnika + overenie názvu spoločnosti 0 € - ? € ok
2. Konzultácia živností na živnostenskom úrade 0 € ok
3. Vypracovanie  dokumentov potrebných na založenie a zápis sro 0 € - ? € ok
4. Podpis a overenie dokumentov 49 € ok
5. Ohlásenie 5 živností + prevzatie živnostenských listov 5 x 5 € = 25 € ok
6. Vytvorenie fotokópií živ. listov a ich overenie notárom 10 x 1,33 € (+DPH) = 15,83 € ok
7.  Vyzdvihnutie listu vlastníctva 8 € ok
8. Vypracovanie návrhu na zápis spoločnosti do OR  0 € ok
9. Podanie návrhu na zápis do OR (súdny poplatok) 331,50 € ok
10. Prevzatie výpisu z OR  6,50 € ok
11. Vypracovanie dokumentov potrebných pre registráciu na daňovom úrade 0 € ok
12. Odovzdanie dokumentov potrebných pre registráciu na daňovom úrade (prípadne SP a ZP) 0 € ok
Celkové náklady na založenie sro 435,83 € 299 €

ok - zahrnuté v cene služby

Ceny sú konečné (vrátane DPH)